TURİSTİK VİZELER

İşverenler İçin Gerekli Belgeler

- Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz vesikalık fotoğraf.
- Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır).
- Uçak Rezervasyonu.
- İtalya'da yaşayan kişi veya kişiler tarafından gönderilmiş davetiye; davetiye yok ise konfirme edilmiş otel rezervasyonu (İtalya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerinin ise İtalya konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir).
- Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını, vize talebinizi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten dilekçe.
- Şirket İmza Sirküleri (Bir adet fotokopi).
- Şirket Vergi Levhası (Güncel tarihli ve bir adet fotokopi).
- Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli ve bir adet fotokopi).
- Şirket Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi(Bir adet fotokopi).
- Şirket Banka Hesap dökümleri.
- Taşınmaz Mülk tapuları, Araç ruhsatı (var ise).
- Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan Yapılmaktadır)

Çalışanlar İçin Gerekli Belgeler

- Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz vesikalık fotoğraf.
- Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır).
- Uçak Rezervasyonu.
- İtalya'da yaşayan kişi veya kişiler tarafından gönderilmiş davetiye; davetiye yok ise konfirme edilmiş otel rezervasyonu (İtalya'dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse İtalya konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir).
- Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, İtalya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, şirketteki görevinizi, izin tarihlerinizi ve vize talebinizi belirten dilekçe.
- Şirket İmza Sirküleri (Bir adet fotokopi).- Şirket Vergi Levhası (Güncel Tarihli ve bir adet fotokopi).
- Oda Kayıt ve Faaliyet Belgesi (Güncel tarihli ve bir adet Fotokopi) .
- Şirket Ticaret Sicil Kuruluş Gazetesi (Bir adet fotokopisi).
- SSK işe giriş bildirgesi (Bir adet fotokopi).
- Son 4 aylık maaş bordrosu (Kaşeli imzalı).
- SSK Prim Dökümü.
- Şahsi Banka Hesap Cüzdanı
- Taşınmaz Mülk Tapuları, Araç Ruhsatı (Var ise).
- Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan Yapılmaktadır).


Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

- Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz vesikalık fotoğraf.
- Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır).
- Davetiye veya Otel ve Uçak Rezervasyonu.
- Okuldan alınan yeni tarihli öğrenci belgesi.
- İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren masraf ibareli dilekçe.
- Başvuru sahibi 18 Yaşını doldurmamış ise anne ve babadan seyahat izni için muvafakatname (Noterden Orijinal).
- Ailenin Gelir Beyanı (Aile işveren ise veya çalışan işe yukarıda belirtilen belgeler temin edilecektir).
- Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan yapılmaktadır).

Emekliler İçin Gerekli Belgeler

- Vize bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport.
- 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz vesikalık fotoğraf.
- Eksiksiz doldurulmuş İtalya Vize Başvuru Formu (Tarafımızdan doldurulmaktadır).
- Davetiye veya Otel ve Uçak Rezervasyonu.
- İtalya Konsolosluğu Vize Departmanı'na hitaben yazılmış, seyahat sebebini ve detaylarını bildiren dilekçe.
- Emekli Cüzdanı Orijinali ve Fotokopisi.
- Sağlık Karnesi ve Fotokopisi.
- Gayrimenkul (Ev, Arsa) Tapuları orijinali.
- Banka Hesap Cüzdanı.
- Seyahat Süresini Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası 30.000 Euro Teminatlı (Tarafımızdan Yapılmaktadır).

Avukatlar İçin Gerekli Belgeler (Ek Olarak)

- Vergi Levhası fotokopisi.
- İmza Beyannamesi.
- Baro Odası Kayıt Belgesi (Son 3 ay tarihli).
- Banka Hesap Cüzdanı (Güncel Bakiyeli).
- Kredi Kartı Extresi.
- On yılı geçmemiş pasaport.
- İlk Yurtdışı Çıkışıysa emniyetten protokol yazısı.

Doktorlar İçin Gerekli Belgeler (Özel Muayenehanesi Olanlar İçin Ek Olarak)

- Vergi Levhası fotokopisi.
- İmza Beyannamesi.
- Banka Hesap Cüzdanı (Güncel Bakiyeli).
- T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi.
- Tabipler Odası Kayıt Belgesi (Son 3 aylık tarihli).

Doktorlar İçin Gerekli Belgeler (Devlet Dairesinde Çalışanlar İçin Ek Olarak)

- Çalıştığı kurumdan izin yazısı.
- Çalıştığı kurumdan görev yazısı.
- Son 4 aylık maaş bordrosu.
- T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdan fotokopisi.